Mattkillarna

Sedan vi startade 1982 har Mattkillarna utfört många olika typer av golventreprenader. Vi är ett golvföretag som består av drivna och branschkunniga personer i blandade åldrar. Idag är vi 25 anställda som tillsammans har lång erfarenhet inom allt som rör golventreprenader. Du kan inte gå många steg utan att trampa på ett golv som vi installerat. Mattkillarna ska kännetecknas av att ge alla projekt extra uppmärksamhet och omsorg, vilket medför att projekten överstiger uppdragsgivarens förväntningar på praktiska, estiska och funktionsdugliga lösningar. Vår filosofi är att alltid tänka efter före, på så sätt vet vi att vi skapar ett mervärde för er som kunder. Vi eftersträvar att alltid vara så effektiva som möjligt; ekonomiskt, tidsmässigt och kvalitetsmässigt.
Vår roll som din samarbetspartner är också att vara rådgivande. Ofta är vi med redan i projekteringsfasen av en om- eller nybyggnation. Vi är ett komplett golvföretag som hittar så gott som alla typer av lösningar för dig som kund.

Vi lägger golv på restauranger, butiker, hotell, kontor mm. Vi utför inte golvinstallationer för privatpersoner.

Mattkillarna reser dit kunden är!