Miljöpolicy

 • Marknadsföra väl fungerande golvbeläggningar där miljöhänsyn beaktas för hela livscykeln. Följa de lagar och andra krav som är relevanta för hela livscykeln.
 • Följa de lagar och andra krav som är relevanta för verksamheten.
 • Klargöra alla medarbetares miljöansvar och säkerställa att var och en har den miljökompetens som erfordras för arbetsuppgiften.
 • Ta hänsyn till miljöaspekter vid val av råvaror och leverantörer.
 • Planera och utveckla våra installationer optimalt så att utsläpp och andra miljöstörningar ständigt minskar.
 • Välja transport och distributionssystem så att miljöhänsyn beaktas med bibehållen hög leveransservice.
 • Ge en öppen och saklig information om våra produkter.
 • Sträva efter en ständig förbättring i vårt miljöarbete.

Kvalitetspolicy

 • Respekt. Vi utför överenskomna uppdrag enligt de kvalitetsöverenskommelser som vi gjort med kunden. Detta gäller såväl pris som tid och respekt för uppdragsgivarens ordinarie verksamhet.
 • Ärlighet. Vi utför våra uppdrag på ett korrekt sätt, kunden kan lita på de överenskommelser som vi gör. Våra medarbetare strävar alltid efter att ge klara och tydliga besked.
 • Ansvar. Alla medarbetare ställer upp med en god moral och etiskt handlande utifrån det avtal som vi träffat.
 • Vårt erbjudande bygger på att:
 • Vi tar fram ett specifikt golv efter kundens eget tycke och smak till bästa pris
 • Vi vidareutbildar medarbetarna för att de professionellt ska kunna hantera de mest kostnadseffektiva teknikerna och senaste materialen.
 • Vi kontrollerar, så tidigt som möjligt i arbetsprocessen, allt material mot fel och brister.

Integritetspolicy

Vår integritetspolicy hittar du här